• Home
  • Verzekeringen

Europeesche Verzekeringen

Bij Sultan Travel kan je tijdens het boeken een kortlopende reisverzekering en / of een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten. Een verzekering afsluiten word door ons geadviseerd en kan enorm helpen bij verschillende zaken die voor en tijdens een reis gebeuren. Dit word door ons aangeboden in samenwerking met Europeesche Verzekeringen.

1. Kortlopende reisverzekering

Onderneming: Europeesche Verzekeringen, schadeverzekeraar,
vergunning: 12000478 (NL)
Product: Kortlopende reisverzekering
Deze uitleg geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor hulp voor personen. Als jij of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van jezelf, je reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via de Europeesche Hulplijn. Je kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld.

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten ben je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte, noodzakelijke medische behandeling. Dit is een aanvulling op
je zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse basis zorgverzekering hebt.

Keuze: bagage

Met de dekking Bagage ben je verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van je bagage of reisdocumenten. Je kiest zelf de hoogte van de maximale vergoeding. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking. Bij een schadevergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Een overzicht vind je hier. 

Bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd. Voor skiën en snowboarden is een aanvullende dekking nodig om te zorgen dat de andere dekkingen die je hebt afgesloten zoals Geneeskundige kosten, Bagage en Ongevallen -ook van toepassing zijn tijdens de wintersport.

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel ben je verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer je vervoermiddel of de bestuurder uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Met de dekking Ongevallen ben je verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: ski en Snowboarden

Met deze dekking ben je verzekerd tijdens het skiën en snowboarden. Met deze dekking gelden tijdens de wintersport ook je andere gekozen dekkingen zoals Geneeskundige kosten, Bagage en Ongevallen. Keuze: extra sportuitrusting Met de dekking Extra sportuitrusting kun je jouw sportuitrusting extra verzekeren als uitbreiding bovenop het verzekerd bedrag voor bagage.

Keuze: rechtsijstand

Met de dekking Rechtsbijstand ben je tijdens je reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als aan je reis bijzondere gevaren zijn verbonden. Of bij fraude of als je onzorgvuldig met je spullen bent omgegaan. Bijvoorbeeld als je zichtbaar spullen in je voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten je schuld en onvoorzien zijn. Meer informatie over dekking en uitsluitingen lees je in de voorwaarden.

Eerder afbreken van een reis?

Je kunt hiervoor een apart annuleringsverzekering sluiten.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door annulering van je reis, op grond van het negatieve reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is dan niet verzekerd. Schade door annulering op basis van andere gronden blijft wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kan je 24 uur per dag bellen met de Europeesche Hulplijn. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

De Bagegedekking kent een eigen risico van € 100, € 50 of € 0 per gebeurtenis per reis. De hoogte is afhankelijk van de dekking die je kiest. Dit eigen risico geldt ook voor de ski- en snowboarduitrusting.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van je reisbestemming. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland ben
je alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk bij de
alarmcentrale. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan bijvoorbeeld via de reisorganisatie waar je de reis boekt of via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis die op je polis staat en stopt automatisch op de einddatum van je reis. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er geldt 14 dagen bedenktermijn na het sluiten van de verzekering. In deze periode kan je de verzekering schriftelijk ongedaan maken. Doe je dat niet? Dan stopt de verzekering vanzelf aan het einde van je reis.

2. Kortlopende annuleringsverzekering

Onderneming: Europeesche Verzekeringen, schadeverzekeraar
vergunning: 12000478 (NL)
Product: Kortlopende annuleringsverzekering
Deze uitleg geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun je onverwachts niet op reis of moet je een reis afbreken om een verzekerde reden? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten tot maximaal de reissom die je hebt betaald. Je bent daarmee beschermd tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. Deze kortlopende verzekering gaat in vanaf het moment dat deze hebt afgesloten.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor de annuleringskosten vanaf het moment dat je deze verzekering hebt gesloten. Tijdens de reis is er dekking voor niet gebruikte reisdagen. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen.

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte, noodzakelijke, medische behandeling. Of als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot en met de 2e graad. Of als een familielid in de 3e graad overlijdt. Ook als jouw duurzame relatie of huwelijk onverwachts wordt ontbonden.

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten jouw schuld ontslagen bent.

Woning

We keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning of een nieuwbouwwoning toegewezen krijgt. Of als je thuis aanwezig moet zijn vanwege schade aan jouw woning of aan jouw bedrijf.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor jouw hele reis niet door kan gaan? Dan ben je verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen.

Keuze: Allrisk Annulering

Je kunt kiezen voor de extra dekking van de Allrisk Annulering. Je kunt met deze dekking ook annuleren om een andere, onvoorziene reden dan de in de voorwaarden genoemde verzekerde gebeurtenissen. Deze reden moet wel buiten jouw schuld liggen. Wij vergoeden dan maximaal 75% van je annuleringskosten.

Keuze: Waarnemer

Je kunt een (zaak)waarnemer meeverzekeren. Dat kan de persoon zijn die jouw taken op je werk waarneemt. Of de persoon die op jouw huis of huisdier past terwijl je op reis bent. Als jouw waarnemer iets overkomt, kun je jouw reis annuleren of vroegtijdig afbreken. Je hebt dan recht op vergoeding van de annuleringskosten of de ongebruikte reisdagen.

Wat is niet verzekerd?

Als je de reis wilt annuleren om een reden die niet in de voorwaarden staat vermeld dan is dat niet verzekerd en is er geen recht op een vergoeding. De Allrisk-dekking biedt een ruimere dekking.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Dan is annulering van je reis namelijk niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is een gebeurtenis of situatie vóór het afsluiten van de annuleringsverzekering al bekend? Dan biedt een annuleringsverzekering geen dekking.

Maximale vergoeding

We vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de verzekerde reissom. Je verzekert meestal het gehele bedrag van de reissom. Dit verzekerd bedrag staat op je polisblad.

Wanneer keren wij niet uit?

Bij fraude, of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was. Ook als je niet aan je verplichtingen voldoet, zoals bijvoorbeeld het tijdig melden van schade.

Beperking Allrisk Annulering

Je hebt geen recht op een uitkering, als je de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken omdat: je geen zin meer hebt, de weersomstandigheden niet goed zijn, de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is of zich een calamiteit voordoet waarvoor het Calamiteitenfonds een vergoeding biedt.

Waar ben ik gedekt?

Je bent altijd wereldwijd gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk bij de
alarmcentrale. Werk volledig mee bij schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie over de reissom. Betalen kan bijvoorbeeld via de reisorganisatie waar je de reis boekt of via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis die op je polis staat en stopt automatisch op de einddatum van je reis. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er geldt 14 dagen bedenktermijn na het sluiten van de verzekering. In deze periode kan je de verzekering schriftelijk ongedaan maken. Doe je dat niet? Dan stopt de verzekering vanzelf aan het einde van je reis.

Heb je vragen?

We beantwoorden ze graag

BEL 010 - 842 04 63

ma t/m vr 9.00 - 17.00, za 10:00 - 13:00